چراغ ,خاموش ,حداکثر ,دسته ,چراغ خاموش ,خاموش حداکثر ,تعداد چراغهای ,خاموش دیگر ,چراغ خاموش حداکثر

اگر فکر میکنید که دارای هوش بالایی هستید ما برای شما یک چالش و معمای فکری و خوب که در المپیاد آمده است را قرار دادیم.برای مشاهده سوال و جواب معما با یک آموز در ادامه مطلب همراه باشید...

و اما سوال ...

در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر وجود دارد.
تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پاسخ معما:

چراغها را مطابق شکل ۱، به سه دسته تقسیم میکنیم.
اگر در یک دسته بیشتر از ۴ چراغ خاموش باشد، پس یکی از دو چراغ وسطی این آن دسته خاموش است. توجه کنید از آنجا که این چراغ از پنج چراغ دیگرِ همدسته اش فاصلهای کمتر از ۶۰ متر دارد، با این فرض که در همسایگیِ ۶۰متریِ هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر قرار دارد تناقض دارد. پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داریم و بنابراین در کل حداکثر ۱۲ چراغ میتواند خاموش باشد.
 

شکل ۲ مثالی برای ۱۲ چراغ را نمایش میدهد. (دایره های توخالی چراغ های خاموش هستند.)

منبع اصلی مطلب : سایت آموزشی یک آموز
برچسب ها : چراغ ,خاموش ,حداکثر ,دسته ,چراغ خاموش ,خاموش حداکثر ,تعداد چراغهای ,خاموش دیگر ,چراغ خاموش حداکثر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : معمای جالب و چالش برانگیز تعداد چراغهای برق